Disclaimer

De op deze site ter beschikking gestelde informatie wordt u te goeder trouw verstrekt. Hartflooring stelt zich noch garant voor de volledigheid als de juistheid van deze informatie. U draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat u hieraan hecht. In geen geval kan Hartflooring aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen dat in deze informatie wordt gesteld of het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

 

Hartflooring behoudt zich het recht voor om de inhoud van de sites zonder voorafgaand bericht te wijzigen of te corrigeren.

 

Alle informatie op deze website (documenten waaruit de site is samengesteld en alle voor de site gecreëerde elementen) zjin in eigendom van Hartflooring en/of de oorspronkelijke producent en valt onder de wetten op bescherming van het auteursrecht zodra de informatie op de web-server aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. De documenten van deze site mogen gekopieerd worden ter informatie en voor particuliere of zakelijke doeleinden. Er wordt geen enkele licentie, noch enig ander recht dan het raadplegen van de site, aan gebruikers van deze site toegekend.

 

Hartflooring wijst nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van de sites waarnaar verbindingen gemaakt kunnen worden. De beslissing om deze verbindingen te activeren behoort volledig toe aan de webgebruikers zelf.

 

Deze site wordt uitgegeven door:
Hartflooring : uitsluitend telefonisch te benaderen onder nummer op onze contactpagina of via e-mail via de site